Kurs kat. AM,A1,A2,A,B – 14.04.2016r.

Badania lekarskie odbędą się – 12 kwietnia 2016 (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie ośrodka. Rozpoczęcie kursu – 14 kwietnia 2016 (czwartek) godz. 16.00.

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013r. w ośrodkach szkolenia kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat. B. Osoba, która zamierza zapisać się na prawo jazdy kat. B musi wykonać następujące czynności: 1. Posiadać ważny dokument tożsamości: – dowód osobisty 2. Wykonać badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego. 3. Wykonać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 x 4,5 cm. 4. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 5. Zgłosić się do Oddziału Praw Jazdy Wydziału Komunikacji. 6. Uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców. 7. Z uzyskanym profilem zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców na kurs prawa jazdy.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w Grudziądzu przy ulicy Włodka 16-18.
Odpowiemy na Państwa pytania i perfekcyjnie przygotujemy do egzaminu.