Zapisy – pierwsze kroki

Jak uzyskać Profil Kandydata na kierowcę (PKK)

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013 r. w ośrodkach szkolenia kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat. B. Osoba, która zamierza zapisać się na prawo jazdy kat. A, B, C, C+E, D musi wykonać następujące czynności:

1. Posiadać ważny dokument tożsamości:
– dowód osobisty

2. Wykonać badania lekarskie oraz psychologiczne (dotyczy kat. C,C+E,D) stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego.

3. Wykonać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 x 4,5 cm.

4. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

5. Zgłosić się do Oddziału Praw Jazdy Wydziału Komunikacji.

6. Uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców.

7. Z uzyskanym profilem zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców na kurs prawa jazdy.

Wzór dokumentu:

PKK-1024x974