Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Kurs kat. AM,A1,A2,A,B – 05.05.2016r.

Badania lekarskie odbędą się – 4 maja 2016 (środa) o godz. 16.00 w siedzibie ośrodka. Rozpoczęcie kursu – 5 maja 2016 (czwartek) godz. 16.00.

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013r. w ośrodkach szkolenia kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat. B. Osoba, która zamierza zapisać się na prawo jazdy kat. B musi wykonać następujące czynności:

1. Posiadać ważny dokument tożsamości: – dowód osobisty

2. Wykonać badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego.

3. Wykonać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 x 4,5 cm.

4. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

5. Zgłosić się do Oddziału Praw Jazdy Wydziału Komunikacji.

6. Uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców.

7. Z uzyskanym profilem zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców na kurs prawa jazdy.

Kurs kat. B+E,C,C+E,D – 06.05.2016r.

Kurs rozpocznie się w piątek o godz. 16.00. Do każdego kursu materiały dydaktyczne gratis! Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aby zobaczyć ofertę danej kategorii należy kliknąć w poniższy odsyłacz:

Kat. C – Kliknij

Kat. C+E – Kliknij

Kat. D – Kliknij

Kurs kat. B+E,C,C+E,D – 15.04.2016r.

Kurs rozpocznie się w piątek o godz. 16.00. Do każdego kursu materiały dydaktyczne gratis! Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Aby zobaczyć ofertę danej kategorii należy kliknąć w poniższy odsyłacz:

Kat. C – Kliknij

Kat. C+E – Kliknij

Kat. D – Kliknij

Kurs kat. AM,A1,A2,A,B – 14.04.2016r.

Badania lekarskie odbędą się – 12 kwietnia 2016 (wtorek) o godz. 16.00 w siedzibie ośrodka. Rozpoczęcie kursu – 14 kwietnia 2016 (czwartek) godz. 16.00.

W związku z wprowadzeniem w życie nowej ustawy o kierujących pojazdami informujemy, że od dnia 19 stycznia 2013r. w ośrodkach szkolenia kierowców uległy zmianie zasady zapisów na kurs prawa jazdy kat. B. Osoba, która zamierza zapisać się na prawo jazdy kat. B musi wykonać następujące czynności: 1. Posiadać ważny dokument tożsamości: – dowód osobisty 2. Wykonać badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i otrzymać dokument orzeczenia lekarskiego. 3. Wykonać jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 x 4,5 cm. 4. Osoba niepełnoletnia powinna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. 5. Zgłosić się do Oddziału Praw Jazdy Wydziału Komunikacji. 6. Uzyskać indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) niezbędny do rozpoczęcia kursu w ośrodku szkolenia kierowców. 7. Z uzyskanym profilem zgłosić się do ośrodka szkolenia kierowców na kurs prawa jazdy.