kurs na instruktora nauki jazdy
Zostań instruktorem nauki jazdy! Szkoła Kierowców TEST w Grudziądzu dzięki swojemu doświadczeniu sprawi, że osiągniesz sukces!

WARUNKI

Pierwszym krokiem do sukcesu są chęci i zaangażowanie. Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
 • posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),
 • posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 – art 82 ust. 2 pkt 1),
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 – art. 34 ust 1);
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • – przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • – przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • – przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • – prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • – przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • – przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

ZAKRES – tematyka kursu

Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla uczestników kursu kandydatów na instruktorów lub kursu uzupełniającego dla instruktorów ustala organizator kursu, przy czym nie może być ona mniejsza niż określona w tabeli.
tematy kursu na instruktora nauki jazdy

ROZPOCZĘCIE KURSU: DATA

Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy rozpoczniemy 5 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00. Jeśli myślicie o tym, aby podjąć szkolenie – serdecznie zapraszamy. Pomożemy w pełni przygotować Was do osiągnięcia sukcesu 🙂

CENA

Koszt szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B wynosi 4500 zł. Wszystkie inne kursy uzupełniające zostaną ustalone w siedzibie ośrodka.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów i wykładowców nauki jazdy do prowadzenia, nauczania kandydatów na kierowców.

NASZA KADRA

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pod okiem, której będziecie Państwo realizowali szkolenie. Kursu prowadzimy starannie, w świetnej atmosferze, a co najważniejsze rodzą się sukcesy.
instruktor_nauki_jazdy_w_grudziadzu

KONTAKT

W sprawie zapisów, zapytań prosimy o kontakt: