Tag

szkoła jazy grudziądz
Kiedy rozpoczęcie? DATA rozpoczęcie kursu: 06.04.2023 r. godz. 16:00nasza oferta: CENNIK Niezbędne dokumenty Każdy z kandydatów na kierowców przed rozpoczęciem kursu musi posiadać PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę, który jest zakładany w Wydziale Komunikacji na podstawie: badania lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnychjednej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5pisemnej zgody rodzica lub opiekuna, jeśli osoba...
Read More